Oddziaływania resocjalizacyjne związane z obszarem aktywizacji zawodowej sprzyjają pełniejszej readaptacji społecznej skazanych i mogą mieć wpływ na ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa.

Grupa kilkunastu osadzonych bierze udział w realizowanym właśnie w areszcie programie przygotowującym skazanych do samodzielnego i efektywnego poruszania się w przyszłości po rynku pracy pt. „Klub pracy”.

Podczas zajęć osadzeni mają okazję nauczyć się m. in. zasad pozytywnej autoprezentacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i pracowniczego savoir vivre.

Do współpracy w realizacji programu Areszt zaprosił Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach i  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Będzinie.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej