Bunt na terenie przywięziennej hali produkcyjnej, odbicie zakładnika oraz pożar samochodu na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu. Tak właśnie wyglądały czwartkowe ćwiczenia w raciborskiej jednostce.

24 listopada na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne, których zakres obejmował likwidacje zagrożeń oraz usprawnienie współdziałania jednostki ze służbami takimi jak Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.
Ćwiczenia obejmowały 3 epizody:
Epizod I – pożar samochodu,
Epizod II – bunt osadzonych na sali produkcyjnej,
Epizod III – uprowadzenie zakładnika.
 
Założeniem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie metod i procedur kierowania załogą w przypadku powstania zagrożenia, praktyczne sprawdzenie umiejętności i sprawności funkcjonariuszy w działaniach ochronnych, organizacja zadań w sytuacji zagrożenia, a także
doskonalenie współdziałania z jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst i foto: st.szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej