Osadzeni z sieradzkiego zakładu karnego mieli możliwość obejrzenia wystawy zorganizowanej przez sieradzkie muzeum okręgowe z okazji 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Sieradzka jednostka penitencjarna w ramach edukacji patriotyczno – historycznej osadzonych prowadzi różnego rodzaju oddziaływania promujące idee patriotyczne. Szeroki zakres stosowanych metod i instrumentów resocjalizacji ma również na celu przekazanie skazanym szerokiej wiedzy na temat przeszłości naszego państwa oraz wpajanie istoty miłości i szacunku do ojczyzny. 1 sierpnia 1944 to data ważna dla każdego Polaka. To jeden z dni stanowiących symbol walki o wolność i niepodległość. To początek wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji ''Burza'', połączonego z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W 75. rocznicę tego heroicznego zrywu patriotycznego, grupa osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim więzieniu, mogła zapoznać się z wystawą upamiętniającą to wydarzenie. Prezentowana w holu głównym Starostwa Powiatowego w Sieradzu wystawa pt. '' Sieradzanie w Powstaniu Warszawskim '' jest zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dzięki prezentowanym zdjęciom i informacjom dotyczącym prób wyzwolenia okupowanej przez hitlerowców Warszawy, skazani z sieradzkiej jednostki mogli, dokładnie poznać przyczyny, przebieg oraz okoliczności upadku powstania mieszkańców Warszawy, trwającego ponad 2 miesiące, i niosącego za sobą łącznie nawet 200 tysięcy ofiar.

 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej