Rok 2020 jest kolejnym, w którym skazani z Aresztu Śledczego w Suwałkach otrzymują wsparcie w ramach realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER.

Projekt o nazwie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych skazanych, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na znalezienie pracy po opuszczeniu zakładu karnego.
W roku 2020 Areszt Śledczy w Suwałkach zaplanował, a następnie zrealizował 5 edycji szkoleń zawodowych, w których wsparcie otrzymało 66 skazanych. Cały cykl szkoleniowy składa się z kursu zawodowego, aktywizacji zawodowej i zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z analizą lokalnego rynku pracy zaplanowano w tutejszej jednostce penitencjarnej następujące kursy:

- Pracownik Ogólnobudowlany (2 edycje)

- Elektryk

- Krawiec

- Fryzjer

Jak zawsze głównym założeniem projektu, jest możliwość skierowania skazanych do pracy. Zatrudnienie to odbywa się zarówno na rzecz Aresztu Śledczego w Suwałkach jak i na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Może to być praca odpłatna, nieodpłatna oraz prace charytatywne na rzecz instytucji samorządu terytorialnego.

Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosą ich kompetencje i zwiększą możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst: Agnieszka Świacka

Zdjęcia: Sławomir Rafalski, Dariusz Maksimowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej