Ponad tonę krwi oddali w ub. roku funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Wielu z nich otrzymało odznaczenia i dyplomy honorowych dawców krwi za swój wieloletni udział w akcjach krwiodawstwa. Polski Czerwony Krzyż nie ukrywa, że wkład SW w akcje krwiodawstwa jest bardzo istotny. A z okazji 100-lecia istnienia formacji zostanie w tym roku przeprowadzona ogólnopolska akcja krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Nie ma w Polsce zakładu karnego lub aresztu śledczego, którego funkcjonariusze i pracownicy nie braliby przynajmniej raz udziału w akcjach honorowego krwiodawstwa. Ten wysiłek i oddanie zostały w ub. roku wielokrotnie docenione. Do końca grudnia kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało dyplomy i odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ministerstwa Zdrowia za wieloletni udział w akcjach krwiodawstwa. Niektórzy z nich oddali dotychczas ponad 35 litrów własnej krwi.

Jeszcze w tym roku, z okazji święta Służby Więziennej i 100-lecia powstania formacji Zespół ds. popularyzacji honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej organizuje ogólnopolską akcję oddawania krwi. Planowaną na trzy miesiące akcję (21.01 – 23.03.) honorowym patronatem objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Nasza krew - nasza ojczyzna

Dyplomy i podziękowania trafiały również do szefów poszczególnych jednostek. Tak stało się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, któremu funkcjonariuszom dziękowało podczas specjalnej akademii Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Specjalne podziękowania trafiły tam na ręce ppłk. Adama Kozioła. Za wspieranie idei krwiodawstwa medalem dziękowano ppłk. Adamowi Poćwiardowskiemu, zastępy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymał  st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński, zaś o Klubach Honorowych Dawców Krwi "Kropla Życia" opowiadał w szkołach sierż. Bartłomiej Muryn, przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Służba Więzienne kolejny raz wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Celem ogólnopolskiej akcji była pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Akcja oddawania krwi była dla służb mundurowych także formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składali hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.  Z jednostek penitencjarnych z całej Polski funkcjonariusze oddali 921 litrów krwi, co przy jej ciężarze właściwym oznacza ponad tonę życiodajnego płynu.

Krótka historia krwiodawstwa

Początek rozwoju krwiolecznictwa w wolnej Polsce datuje się na okres międzywojenny. Dzięki wielu propagatorom leczenia przetaczania krwi, przetaczano krew w niektórych szpitalach. Stosowano zasadniczo metodę bezpośrednią (tj. z krążenia biorcy do krążenia dawcy), a przetaczanie krwi konserwowanej należało do rzadkości. Dawcy rekrutowali się z ośrodków akademickich w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Dopiero po II wojnie światowej w latach 1945 - 49 Polski Czerwony Krzyż utworzył z ramienia Ministerstwa Zdrowia pierwsze stacje krwiodawstwa, początkowo w Łodzi, następnie w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Lublinie.

W roku 1951 powołano do życia Instytutu Hematologii w Warszawie, co wiązało się z pilną potrzebą zorganizowania w kraju nowoczesnej służby krwi. Długofalowo Instytut miał czuwać nad rozwojem transfuzjologii i hematologii oraz - w imieniu Ministerstwa Zdrowia - sprawować nad obu dyscyplinami nadzór merytoryczny. W roku 1992 Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Istotną rolę w rozwoju honorowego krwiodawstwa odgrywają również: Polski Czerwony Krzyż, Kluby Honorowych Dawców Krwi, które zaczęły powstawać już w latach 60-tych, a także inne organizacje stawiające sobie za cel propagowanie honorowego krwiodawstwa (np. Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi).

W Polsce wykonuje się rocznie około 1,5 miliona przetoczeń składników krwi. Jej pobieraniem, oddzielaniem składników i wydawaniem zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których obecnie w Polsce znajduje się 21.

BDG SW

plakat HDK SW 18.12.2018.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej