Polski Czerwony Krzyż w Malborku ma wyremontowaną siedzibę. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 1 marca. Remont przeprowadzili funkcjonariusze malborskiej Służby Więziennej. A pomagali w nim m.in. osadzeni z Zakładu Karnego w Malborku i wolontariusze.

- Chciałbym serdecznie pogratulować zaangażowania za wkład jaki włożyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku w wyremontowaniu nowego biura co pozwoliło na wzmocnienie wizerunku Funkcjonariusza jak i dobrego imienia służby więziennej. Ogromne podziękowanie również dla kierownictwa jednostki ZK Malbork za promowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa - mówi st. sierż. Bartłomiej Muryn, przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa.

Największy wkład na  remont obecnego nowego Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża mieli funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku st. sierż. sztab Jarosław Wodziński który jest jednocześnie wiceprezesem OR PCK Malbork  oraz mł. chor. Adam Trzciński, prezes klubu Honorowego Dawcy Krwi  PCK przy ZK Malbork.

Do sprawnego remontu i sprzątania po nim przyłączyli się również dwaj osadzeni z ZK Malbork, którzy pomogli w malowaniu pomieszczeń, krwiodawcy działającego w klubie przy Zakładach Karnych w Malborku i Sztumie, oraz wolontariusze.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku zaczęła się zaraz po wojnie. Początkowa działalność związana była z organizacją punktów sanitarnych oraz szpitala, poszukiwaniem zaginionych w wojennej zawierusze, a także z tworzeniem punktu krwiodawstwa.  Obecnie malborski oddział skupia się przede wszystkim na prowadzeniu działalności opiekuńczo-socjalnej, promocji zdrowia i prawa humanitarnego oraz krwiodawstwie. Od stycznia  PCK w Malborku działa w nowym biurze, znajdującym się w budynku internatu ZSP nr 4 przy ul. 500-lecia 23.

Otwarcia wyremontowanych pomieszczeń nowej siedziby PCK dokonał Mirosław Czapla, prezes OR PCK Malbork. Wstęgę przecinali Tadeusz Wożny, były prezes OR PCK w Malborku, Marek Charzewski, burmistrz miasta oraz Danuta Żądłowska.

Polski Czerwony Krzyż, najstarsza polska organizacja humanitarna, 18 stycznia obchodził setną rocznicę istnienia.

BDG SW

zdjęcia Jarosław Wodziński  i Adam Trzciński ZK Malbork

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej