Zakład Karny w Sieradzu kontynuuje pomoc dla potrzebujących wspierając seniorów i osoby niepełnosprawne z DPS Skrzynno.

Sieradzki zakład karny nadal nie pozostaje obojętny na potrzeby pensjonariuszy okolicznych domów pomocy społecznej. W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej organizowanej pod hasłem '' Resort Sprawiedliwości Pomaga '' Zakład Karny w Sieradzu po raz kolejny przekazał maseczki uszyte przez osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkiej jednostce penitencjarnej.

Dzięki realizacji programu readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, Zakład Karny w Sieradzu w dniu 28 stycznia br. mógł przekazać 1000 szt. maseczek ochronnych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Prócz realnych i policzalnych efektów w postaci wytworzonych maseczek, realizacja programu pozwala na osiągnięcie wielu innych, niewymiernych celów. Głównym jest wzbudzanie u osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Program ma także za zadanie wyzwolić w jego uczestnikach poczucie empatii oraz sprawić, że pomimo pobytu w izolacji penitencjarnej, mogą poczuć się potrzebni i docenieni. W ten sposób, w niewielkim stopniu skazani mogą również zadośćuczynić za popełnione czyny, za które przyszło im odbywać karę pozbawienia wolności, co stanowi jeden z  ważnych elementów procesu społecznej readaptacji.

tekst i zdjęcia mjr Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej