Wymiana informacji, funduszy projektowych, organizowanie wizyt studyjnych i stażowych

Wymiana informacji, funduszy projektowych, organizowanie wizyt studyjnych i stażowych, to wstępne postanowienia porozumienia polsko-norweskiego.  W dniu 13 września 2018 r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, reprezentowanym przez komendanta płk. Ryszarda Czaprackiego a  Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Służby Więziennej w Norwegii, którego reprezentował dyrektor Hans-Jørgen Brucker

Cel porozumienia

W ramach porozumienie rozwijana będzie współpraca pomiędzy dwoma instytucjami szkolenia kadry penitencjarnej, w celu zapewnienia profesjonalnych standardów zawodowych zgodnie z  międzynarodowymi standardami traktowania osób pozbawionych wolności.

Tekst mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej