W ramach programów dotyczących poznawania różnych zawodów, kóre prowadzone są w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie oraz Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” Oddział w Bysławiu odbyły się spotkania z przedstawicielami Służby Więziennej.

"Inna" służba mundurowa

Spotkania rozpoczęły się od wyjaśnienia zadań naszej formacji. Jak się okazało dzieci myliły dotychczas Służbę Więzienną z inną formacją mundurową. Podczas lekcji z funkcjonariuszami zobaczyly jakie mundury noszą więziennicy i usłyszały, kto i jaką funkcję pełni w więzieniu. Dowiedziały sie, na czym polega praca Służby Więziennej i jaką rolę odgrywa w utrzymaniu bezpieczeństwa. Zaskoczeniem dla nich było to, że więźniowie mogą uczyć się w szkolach, pracować oraz korzystać z biblioteki.

Projekt czytelniczy

W ramach ogólnopolskiej akcji: „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury“ do której włączyło się Przedszkole Samorządowe  „Borowiacka Tęcza” odczytano dzieciom ksiażeczkę pt;“ Co robi Służba Więzienna.“

Wyposażenie

Największą atrakcją dla dzieci okazała się prezentacja środków ochrony osobistej funkcjonariuszy. Każdy chętny mógł założyć kamizelkę taktyczną i kask ochronny. Była torównież okazja aby zobaczyć niektóre elementy uzbrojenia Służby Więziennej. Wśród przedstawicieli był ratownik medyczny, który rzybliżył dzieciom zadania ratownika medycznego w więzieniu.

Profilaktyka

Tego typu spotkania mają również walor profilaktyczny. Skoro jednym z głównych zadań Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa i praca nad poprawą zachowania więźniów, to nie spoób nie wspomnieć dlaczego i za jakie zachowanie oni znaleźli się za kratami. 

 

tekst: kpt. Anna Kruk

foto: OSSW w Suchej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej