Z wizytą w siedzibie firmy Amica we Wronkach przebywała delegacja Aresztu Śledczego w Lubsku z Dyrektorem ppłk Beatą Augustowską - Urban na czele, której towarzyszyli kapitanowie Mirosław Kołodziej i Zbigniew Tomiałowicz.

Głównym celem wizyty było podpisanie umowy dotyczącej zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w OZ Wałowice. Z ramienia zakładu dokument podpisał Vice Prezes Zarządu Marcin Bilik.  Wcześniej firma na podstawie innej umowy przejęła część zabudowań garażowo - warsztatowych, które po przebudowie posłużą jako hala montażowa elementów sprzętu AGD. Firma Amica to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek z obrotami sięgającymi ponad miliard złotych rocznie. Nowoczesny i zautomatyzowany proces produkcji, innowacyjność i kreatywność, wysoka jakość  i różnorodność oferty handlowej, pozwoliły nie tylko na zajęcie czołowej pozycji na polskim rynku, ale także na skuteczną ekspansję w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii i krajach Skandynawii. O skali przedsięwzięcia nasza delegacja mogła się przekonać podczas zwiedzania zakładu. DyrektorzyTomasz Machaj i Krzysztof Machaj, odpowiedzialni za skomplikowane procesy produkcyjne oraz plany inwestycyjne objaśniali tajniki sukcesu firmy, której wejście na gubiński rynek pracy jest nadzieją także dla lokalnej społeczności.

 

tekst: kpt. Andrzej Freliszko

zdjęcia: Maciej Fliger - Amica S.A.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej