KOMUNIKAT

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 oraz realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych od dnia 19 lipca 2021r. nastąpi przywrócenie widzeń na zasadach określonych w art. 105a Kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego:

 

1) W widzeniu będą mogły uczestniczyć 2 osoby pełnoletnie mające prawo do widzeń zgodnie z danymi zawartymi w CBDOPW. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2) Widzenia odbywaja się pod nadzorem funkcjonariusza przy oddzielnym stoliku bez zastosowania zabezpieczenia uniemozliwiającego bezpośredni kontakt.

3) Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiedzy osadzonymi i osobami odwiedzającymi.

4) Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłacznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

5) Pozostaje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenie.

6) Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

7) Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte.

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej