Odmowa wyjścia z celi mieszkalnej, pożar, ewakuacja osadzonych, ucieczka z terenu jednostki i pościg. To główne elementy scenariusza listopadowych ćwiczeń w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach.

Ćwiczenia rutynowe, ale to od ich sprawnego przebiegu, zaangażowania funkcjonariuszy SW i wspomagających ich strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, zależy bezpieczeństwo jednostki. Tylko profesjonalne wyszkolenie gwarantuje właściwy komfort pracy oraz zapewnia należytą ochronę nie tylko osobom przebywającym na terenie jednostki, ale także całego społeczeństwa. Przebieg manewrów z zainteresowaniem był obserwowany przez przedstawicieli Sądu Rejonowego w Żarach, którzy w swojej instytucji odpowiadają za podjęcie skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych. Doskonałym urozmaiceniem podnoszącym rangę ćwiczeń był udział "więziennych komandosów" z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Rawiczu, którzy jak zawsze wykazali się wysokim poziomem czasami niekonwencjonalnych umiejętności.

Tego typu szkoleń będzie jeszcze sporo, ale te były szczególne. Po raz ostatni nadzorowane i dowodzone były bowiem przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lubsku. W związku ze zmianami strukturalnym jednostki z Lubska i Wałowic od 1 grudnia zostają organizacyjnie podporządkowane Zakładowi Karnemu w Krzywańcu.

Tekst: mjr Andrzej Freliszko

Zdjęcia: por. Magdalena Jarema

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej