W dniach 29 - 31 maja br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyły się XV Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Wieloboju Pożarniczym.

Funkcjonariusze Służby Więziennej - strażacy

Zawody zorganizowano na boisku sportowym w Lubiewie. Wzięło w nich udział 15 drużyn, reprezentujących poszczególne okręgowe inspektoraty Służby Więziennej.

Przebieg zawodów

Otwarcia Mistrzostw w wieloboju pożarniczym dokonał ppłk Sławomir - Paszkowski Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Organizatorzy zawodów gościli liczne grono przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych; panią Dorotę Gromadzką – Przewodniczącą Rady Powiatu tucholskiego,  Joannę Jastak - Wójt Gminy Lubiewo, Tadeusza Mróz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubiewo, st. bryg. mgr inż. Dariusza Goźlińskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz nadkom. mgr Wiesława Gapę  Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi. Z ramienia służby tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli również: płk Zbigniew Gospodarowicz - Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych,  ppłk Tomasz Sitkiewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie, ppłk Andrzej Gniot – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz kpt. Dariusz Witkowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie. Kierownikiem zawodów był por. Rafał Ciechacki - Zastępca Kierownika Działu  Ochrony w Zakładzie Karnym Bydgoszczy-Fordonie.

Mistrzostwa zostały rozegrane w trzech konkurencjach:

- bieg sztafetowy,

- indywidualny tor przeszkód,

- techniczne ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami:

1 miejsce – OISW Lublin z wynikiem 60,20;

2 miejsce – OISW Katowice z wynikiem 61,31;

3 miejsce – OISW Gdańsk z wynikiem 61,40.

Ćwiczenia bojowe:

1 miejsce –OISW Lublin z wynikiem 40,37;

2 miejsce –OISW Bydgoszcz z wynikiem 40,48;

3 miejsce -  OISW Koszalin z wynikiem 40,76.

Indywidualny tor przeszkód:

1 miejsce – kpr. Krystian Dorosz (ZK Włodawa) reprezentant OISW Lublin z wynikiem 36,84;

2 miejsce – st. chor. Waldemar Jaroch (ZK Przemyśl) reprezentant OISW Rzeszów z wynikiem 37,99;

3 miejsce – szer. Paweł Gwiazdowski (ZK Sieradz) reprezentant OISW Łódź z wynikiem 40,21.

Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:

1 miejsce – OISW Lublin z wynikiem 137,41;

2 miejsce –OISW Bydgoszcz z wynikiem 143,23;

3 miejsce – OISW Rzeszów z wynikiem 143,27;

Puchary, medale i pamiątkowe statuetki dla zwycięzców klasyfikacji generalnej i poszczególnych konkurencjach wręczyli ppłk Sławomir Paszkowski - Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, sędzia główny drugiego dnia zawodów ppłk Andrzej Gniot – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z przedstawicielem Biura Ochrony i Spraw Obronnych ppor. Dariuszem Białookim i kpt. Dariuszem Witkowskim – Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.

Zawody były doskonałą okazją do porównania i doskonalenia swoich umiejętności. Należy podkreślić, że działania drużyn pożarniczych na terenie jednostek penitencjarnych ma istotny wpływ na ich bezpieczeństwo. Z uwagi na specyficzną architekturę zakładów karnych i aresztów śledczych, to właśnie więziennicy - strażacy są zawsze pierwsi w miejscu występowania zagrożenia.

Zawody przebiegły w duchu wzajemnego szacunku i idei fair play. Wydarzenie to było świetną okazją do wymiany doświadczeń i pokazu umiejętności funkcjonariuszy z poszczególnych jednostek penitencjarnych z całej Polski. Należy podkreślić, że funkcjonariusze Służby Więziennej zdobywają swoje umiejętności strażackie w czasie wolnym od służby.

 

tekst: kpt. Arkadiusz Bargieł

zdjęcia: kpt. Marek Mikicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej