19 grudnia 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Po raz drugi w Suchej zostali wypromowani podoficerowie Służby Więziennej. Promocja była zwieńczeniem czteromiesięcznego procesu dydaktycznego.

147 słuchaczy zdało z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie podoficerskie. Najwyższą lokatę osiągnął: st. szer. Jarosław Dziwirz ZK Malbork ze średnią ocen 4,87. Kolejno do promocji przystąpili funkcjonariusze, którzy zajęli drugie miejsce pod względem średniej ocen: szer. Krzysztof Multan AŚ Warszawa Grochów (4,73), st. szer. Marcin Kotrys AŚ Hajnówka (4,69). Wyżej wymienieni słuchacze za bardzo dobre wyniki w nauce dodatkowo otrzymali nagrody finansowe. Ponadto komendant OSSW w Suchej nagrodził urlopem nagrodowym jeszcze dziewięciu słuchaczy za prezentowaną wzorową postawę oraz duże zaangażowanie w wykonywanie dodatkowych obowiązków służbowych.

W trakcie uroczystości komendant OSSW w Suchej płk Sławomir Paszkowski serdecznie pogratulował absolwentom za osiągnięte wyniki w nauce, rodzinom za trudy związane z nieobecnością bliskich oraz kadrze ośrodka za zaangażowanie w proces dydaktyczny.

 

Tekst: mjr Marcin Guz

Zdjęcia: OSSW w Suchej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej