Po wymuszonej aktualną sytuacją w kraju i na świecie przerwie, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej wznowiono szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Szkolenie zwieszono w marcu br. Słuchacze ukończyli część unitarną oraz zrealizowali praktyki zawodowe.

Dnia 2 sierpnia w ośrodku zgłosiło się 74 słuchaczy w celu odbycia części specjalistycznej, niezbędnej do ukończenia szkoły. Mając na uwadze obowiązujące wytyczne epidemiologiczne pozostałą część szkolenia podzielono na dwie tury.

Zajęcia odbywają się pod wzmożonym rygorem sanitarnym. Słuchacze zostali skoszarowani, podjęto wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zarażenia.

Część specjalistyczna kończy się 29 sierpnia. Po zdaniu egzaminów, słuchacze otrzymają stopień kaprala Służby Więziennej.

 

Tekst: mjr Marcin Guz

Zdjęcia: chor. Michał Spychalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej