W dniach 09 -13 września 2019 r., w Oddziale Zamiejscowym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W trakcie posiedzenia omówione zostały między innymi zagadnienia związane z pracami nad  projektem ustawy o Służbie Więziennej oraz  umowy  o współpracy NSZZF i PW z  Litewskimi Związkami Zawodowymi. W posiedzeniu również wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości  Pan  Wojciech Paczuski, składając  na ręce Przewodniczącego  Zarządu Głównego Pana Czesława Tuły podziękowania dla członków  NSZZF i PW za wykazaną pomoc  funkcjonariuszowi i jego rodzinie, którzy w wyniku pożaru stracili dom.

tekst, zdjęcie: OSSW w Suchej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej