„Wszystko czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy” Paulo Coelho

W dniu 15 lutego br. sale wykładowe Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie wypełniły się po raz pierwszy w tym roku słuchaczami kursu przygotowawczego dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 27 słuchaczy, którzy zakończyli wstępną adaptację zawodową w jednostkach macierzystych. Funkcjonariusze podczas szkolenia zostaną zapoznani z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz nabędą praktycznych umiejętności, które pozwolą im rzetelnie wykonywać powierzane im w przyszłości obowiązki służbowe.

 

Szkolenie zakończy się w dniu 26 lutego br. egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności słuchaczy.

 

 

Tekst: por. Emilia Michalska

Zdjęcia: kpt. Marek Mikicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej