Dnia 06 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, Oddział Zamiejscowy w Zwartowie miał miejsce Dzień Otwarty w ramach Festiwalu Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.

Pałac  w Zwartowie, który na co dzień służy funkcjonariuszom Służby Więziennej jako miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego otworzył się dla zwiedzających. Możliwość podziwiania dworów i pałaców, jaką daje Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub, jest osobliwym skokiem w burzliwe losy tych terenów, które w dalszym ciągu nie odkryły przed nami wszystkich swoich tajemnic. Nasycenie zabytkowymi obiektami jest na tym terenie zdecydowanie większe, niż w innych powiatach ziemskich. Pałac w Zwartowie jest jednym z 19 zabytkowych obiektów ujętych na mapie festiwalu. XIX wieczny pałac i jego rozległy park daje możliwość obejrzenia m. in. unikatowego tulipanowca amerykańskiego, buka purpurowego czy jodły kaukaskiej.

W ramach dnia otwartego, oprócz możliwości zwiedzania pałacu, przygotowano wiele atrakcji, takich jak występ muzyczny Zuzanny i Michała Hajkowicz, przejażdżki bryczką, pokaz sprzętu i wyposażenia Służby Więziennej, quiz wiedzy o Kaszubach oraz wystawę prac plastycznych  osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Zakładu Karnego w Sztumie. Na różnych stoiskach można było m.in. zapoznać się z historią i specyfiką pracy w Służbie Więziennej oraz z rękodziełem i wyrobami regionalnymi, przygotowanymi przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich. Wiedzą historyczną na temat Pałacu w Zwartowie oraz regionu, podzielił się przedstawiciel Lęborskiego Bractwa Historycznego Pan Zachariasz Frącek.

Udział Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie w projekcie „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Południowego Bałtyku”, objętego finansowaniem ze środków Programu „South Baltic Manors”, pozwolił odwiedzającym podziwiać to wyjątkowe pod względem architektonicznym miejsce, jakim jest Pałac w Zwartowie, ale również na poznanie specyfiki pracy w Służbie Więziennej.

Należy również podkreślić, iż całe wydarzenie odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Tekst: por. Emilia Michalska

Zdjęcia: Fotograf Zbigniew Rytter

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej