Funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oddali hołd poległym żołnierzom.

Uroczystość odbyła się w we wsi Klonowo, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej. Funkcjonariusze jak co roku wzięli czynny udział w obchodach oraz złożyli symboliczny wieniec.

Historia

W Klonowie, w dniu 2 września 1939 r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój z wojskami niemieckimi. Najwięcej żołnierzy poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

 

tekst, zdjęcia: mjr. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej