W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddziale Zamiejscowym w Kikitach nastąpiło oficjalne rozpoczęcie pierwszego kursu przygotowawczego dla funkcjonariuszy specjalizacji ochronnej.

W imieniu Pani Komendant ppłk Doroty Pawlak uczestników przywitał Zastępca Komendanta kpt. Leszek Łach, który podkreślił znaczenie kursu przygotowawczego jako fundamentu szkolenia praktycznego i teoretycznego każdego funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej.

życzył efektywnego, merytorycznego i aktywnego przebiegu szkolenia oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników, a także zgromadzenia wiedzy i sposobów jej praktycznego zastosowania.

1 marca 2019r. Zarządzeniem nr 7/19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lutego 2019r., został utworzony Oddział Zamiejscowy w Kikitach, który wchodzi w skład OSSW w Popowie. Taka zmiana organizacyjna daje możliwość przeszkolenia większej liczby funkcjonariuszy Służby Więziennej, aby skutecznie i profesjonalnie realizować zadania służbowe.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj.: plut. Tomasz Stodolnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej