Sytuacja więziennictwa w poszczególnych pionach służb, aktualny stan atmosfery wśród osadzonych oraz najważniejsze zadania do realizacji to główne tematy odprawy kierownictwa służby, która odbyła się w dniach 03-05 lipca 2019 roku.

W odprawie uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego – płk Artur Dziadosz i płk Grzegorz Fedorowicz, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia oraz dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Odprawa rozpoczęła się od informacji o aktualnej sytuacji więziennictwa, którą przedstawił gen. Jacek Kitliński.

W dalszej części dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie przedstawili informację z zakresu nadzorowanych pionów służb.

Dyrektorzy okręgowi podsumowali realizację rządowego programu „Praca dla więźniów” w I półroczu 2019 roku oraz przedstawili stan atmosfery wychowawczej wśród osadzonych i sytuację w podległych jednostkach.

„Praca dla więźniów”

Program idealnie wpisał się w polski system penitencjarny, idea budowania hal produkcyjnych nabrała dynamiki, a zatrudnienie skazanych osiągnęło bardzo wysoki poziom. Środki finansowe z programu przeznaczone są m. in. na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, tworzenie nowych miejsc pracy, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, czy też unowocześnianie w jednostkach infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej.

Zakończeniem odprawy było wyznaczenie przez gen. Jacka Kitlińskiego najważniejszych celów i zadań do realizacji w najbliższym okresie. Dyrektor Generalny wskazał, że w dalszym ciągu priorytetem jest realizacja programu „Praca dla więźniów”, nie tylko ze względu na zadania Służby Więziennej, ale również korzyści jakie przynosi społeczeństwu, budowa hal produkcyjnych, kontunuowanie programu modernizacji służby.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj.: Kamil Prokopiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej