W dniach 28-31 stycznia 2020 roku w Ośrodku odbyła się narada kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika.

Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

W trakcie odprawy omawiano obecną sytuację w służbie zarówno pod względem realizacji działań inwestycyjnych i modernizacyjnych, jak również sytuacji kadrowej oraz atmosfery panującej wśród osadzonych.

Jak podkreślił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński rok 2019 pod względem finansowym był dobry, dzięki czemu można było nie tylko kontynuować działania modernizacyjne, ale rozpocząć nowe inwestycje, a także inwestować w zasoby kadrowe.Rok 2019 przyniósł bowiem wzrost uposażeń wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, realizacje większej liczby awansów i podwyżki dodatków służbowych oraz płatne nadgodziny.

Zmieniono system szkolenia a swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

„Praca dla więźniów”

Kolejny rok program "Praca dla więźniów" zakończył się podniesieniem wskaźników zatrudnienia oraz wzrostem wpływów do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Podczas odprawy zwrócono również uwagę na konieczność systematycznego informowania opinii publicznej o działaniach formacji, jej zadaniach i bardzo ważnej roli w systemie bezpieczeństwa państwa w kontekście bardzo często nieuzasadnionych i nieobiektywnych przekazach medialnych.

Na zakończenie kierownictwo służby wyznaczyło najważniejsze cele i zadania do realizacji w najbliższym okresie.

 

por. Ryszard Mroczkowski

zdj.: chor. Dariusz Bielecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej