W dniu 29 marca odbyła się odprawa roczna funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

Odprawa miała szczególny charakter ze względu na zmianę organizacyjną w związku z utworzeniem z dniem 1 marca 2019 roku Oddziału Zamiejscowego w Kikitach.

Po przedstawieniu tematów z odprawy rocznej kierownictwa Służby Więziennej Pani Komendant ppłk Dorota Pawlak przedstawiła najważniejsze wykonane zadania w roku ubiegłym oraz najważniejsze cele i założenia do wykonania przez Ośrodek na rok bieżący.

Zastępca Komendanta – kpt. Lech Łach przedstawił historię Oddziału Zamiejscowego w Kikitach oraz przybliżył najbliższe plany związane ze szkoleniami. Zwrócił uwagę na wyzwania i zadania, które należy zrealizować, aby zapewnić odpowiednie warunki socjalno- bytowe słuchaczy.

W dalszej części każdy z kierowników działów oraz osoby pełniące samodzielne stanowiska dokonali podsumowania 2018 roku oraz przedstawili plany na przyszłość.

Podsumowując poprzedni rok działalności Komendant Ośrodka podziękowała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę/pracę w naszej jednostce za zaangażowanie i wkład wniesiony podczas wykonywania niejednokrotnie trudnych zadań dotyczących właściwej obsługi i zabezpieczenia logistycznego jednostki.

Podkreśliła, że poziom prac i inwestycji zrealizowanych w Ośrodku w roku 2018 wpływa na bardzo pozytywne postrzeganie jednostki wśród funkcjonariuszy przebywających na szkoleniach i odprawach służbowych.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj. Kamil Prokopiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej