Pod koniec kwietnia zakończył się pierwszy kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy dwóch plutonów specjalizacji ochronnej realizowany w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

Połączenie teorii z praktyką

Przez okres ponad trzech tygodni 46 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy zdobywało podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w swoich jednostkach penitencjarnych. Zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi przygotowują słuchaczy do wykonywania ciężkich i odpowiedzialnych zadań służbowych.

Zakończeniem kursu był egzamin, który pomimo emocji słuchaczy, przebiegł zgodnie z założonym planem, a uzyskane wysokie wyniki dają podstawę do twierdzenia, że kolejna grupa funkcjonariuszy jest właściwie przygotowana do pełnienia służby.

Plany na przyszłość

Pierwszy kurs przygotowawczy był doskonałą okazją do tego, aby wyciągnąć wnioski i jeszcze lepiej przygotować się do kolejnych, planowanych szkoleń zapewniając wysoki poziom nauczania teoretycznego i praktycznego oraz odpowiednie warunki socjalne słuchaczy.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj.: plut. Tomasz Stodolnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej