W dniu 10 czerwca 2022 roku zakończył się kolejny kurs przygotowawczy.

W dniu 10 czerwca 2022 roku zakończył się kolejny kurs przygotowawczy. W szkoleniu na terenie Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie przebywało 25 słuchaczy, reprezentujących działy ochrony jednostek penitencjarnych z całej Polski.

Zakończony kurs był kolejnym realizowanym w nieprzerwanym cyklu szkoleń. Ten rytm funkcjonowania Ośrodka spowodowany jest stałym promowaniem Służby i znacznym wzrostem naboru funkcjonariuszy do naszej formacji.

Zakończenia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Ośrodka, kpt. Lech Łach.

mjr Zdzisław Stępień

zdj. st. chor. Marcin Kabatnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej