Kolejni funkcjonariusze rozpoczęli służbę.

Kolejni funkcjonariusze rozpoczęli służbę.

Dnia 27 listopada 2022 roku rozpoczęło się kolejne szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy do pełnienia służby w jednostkach podstawowych Służby Więziennej.
Na teren Ośrodka w Kikitach przybyło 75 osób. Nowi funkcjonariusze są przedstawicielami różnych działów Służby.
Słuchaczy w imieniu Komendanta Ośrodka – płk Doroty Pawlak przywitał w obecności kadry dydaktycznej Zastępca Komendanta – kpt. Lech Łach. Szkolenie planowo zakończy się w dniu 16 grudnia.

Oddział Zamiejscowy w Kikitach, Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie prowadzi nieprzerwanie kursy przygotowawcze, co odzwierciedla zainteresowanie wstąpieniem i pełnieniem służby w naszej formacji.


 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia: st. chor. Marcin Kabatnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej