Wycieczka do Kamińska

W dniach 7 oraz 8 listopada 2022 roku słuchacze kolejnej Szkoły Podoficerskiej realizowanej przez Oddział Zamiejscowy w Kikitach, Ośrodka Szkolenia Służby więziennej w Popowie w ramach zajęć z przedmiotu „wiedza patriotyczno – historyczna” ponownie odbyli wycieczkę do miejscowości Kamińsk, gdzie znajduje się jeden z największych w Polsce zakładów karnych.
Przed II wojną światową na terenie obecnego więzienia utworzony został poligon oraz koszary wojsk niemieckich. W czasie trwania wojny istniał tutaj największy obóz jeniecki w Prusach Wschodnich; Stalag I A Sztablack. Przez jego baraki przewinęło się około 80 tys. jeńców francuskich, 90 tys. jeńców radzieckich, 23 tys. belgijskich 40 tys. polskich, 7 tys. brytyjskich i 12 tys. jeńców włoskich.
W tym obozie jako jeńcy po upadku Westerplatte zostali także osadzeni Polscy Żołnierze, na czele z dowódcą obrony placówki majorem Henrykiem Sucharskim i jego zastępcą kapitanem Franciszkiem Dąbrowskim.
Rokrocznie jest tutaj obchodzona uroczyście rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem kompanii reprezentacyjnej XX Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku, Straży Granicznej, Policji oraz przedstawicieli lokalnych władz.
W miejscu upamiętnienia zostały umieszczone tablice edukacyjne o historii tego miejsca oraz ludzi, których losy były z nim związane. Przyszli podoficerowie weszli również na teren Zakładu Karnego w Kamińsku, gdzie mogli zobaczyć jak obecnie wygląda ta duża jednostka penitencjarna. Wcześniej zostały udostępnione zwiedzającym kroniki będące w zbiorach jednostki, w których udokumentowana jest historia zakładu, w tym okresy trudne w dziejach polskiego więziennictwa, jakimi były bunty skazanych.

 

mjr Zdzisław Stępień

zdj. mjr Zdzisław Stępień, ppor. Andrzej Koryśko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej