Uczniowie klas maturalnych zainteresowani pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Budynek dawnego Aresztu Śledczego w Bartoszycach to miejsce gdzie w sposób realny można ukazać zadania, jakie codziennie wykonują w jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze Służby Więziennej. W dniach 7 i 9 grudnia 2022 roku
kpt. Grzegorz Zacharzewski oraz ppor. Marcin Kunicki - wykładowcy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Oddział Zamiejscowy w Kikitach przybyli tam z inicjatywy Starosty Powiatu Bartoszyckiego – Pana Jana Zbigniewa Nadolnego.

Uczniowie klas maturalnych z bartoszyckich szkół mieli możliwość obejrzeć w warunkach naturalnych działania interwencyjne funkcjonariuszy szkoły podoficerskiej, którzy kształcą się obecnie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

Wykładowcy z Ośrodka zapoznali uczniów ze specyfiką Służby, zaprezentowali sprzęt będący na jej wyposażeniu oraz przedstawili zasady naboru i możliwości rozwoju na drodze zawodowej, jakie stwarza Służba Więzienna.

 

 

mjr Zdziaław Stępień

relacja i zdjęcia kpt. Grzegorz Zacharzewski, ppor. Marcin Kunicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej