Działalność dydaktyczna niedawno utworzonego Oddziału Zamiejscowego w Kikitach OSSW w Popowie nabiera tempa.

06 czerwca rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy specjalizacji ochronnej.

Już od pierwszego dnia szkolenia słuchacze intensywnie przystąpili do realizacji założonych planem tematów. Wśród nich znalazły się zajęcia z musztry, która dla funkcjonariuszy formacji mundurowej stanowi swoisty fundament wiedzy zawodowej. Zaangażowanie i zapał słuchaczy zaprezentowany pierwszego dnia pozwala przypuszczać, że kurs będzie miał interesujący i pozytywny przebieg. Zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności przyczynią się do efektywnego wypełniania trudnych i wyzywających zadań służbowych przez nowych funkcjonariuszy.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj. plut. Tomasz Stodolnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej