W dniu 19 grudnia 2022 roku zajęcia dydaktyczne rozpoczął kolejny kurs przygotowawczy.

Słuchaczy w imieniu Komendanta Ośrodka płk Doroty Pawlak przywitał Zastępca Komendanta kpt. Lech Łach. Komendant zwrócił uwagę na fakt wejścia w życie kolejnych nowych przepisów, które będą regulowały służbę w naszej formacji. Szkolenie rozpoczęło 69 funkcjonariuszy różnych działów z przewagą działu ochrony. Słuchaczom życzymy powodzenia i oczywiście najlepszych wyników uzyskanych podczas szkolenia.

W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie jeszcze jednego cyklu kursu przygotowawczego. Szkolenie odbędzie się w dniach od 27 grudnia 2022 roku do 18 stycznia 2023 roku i jest przewidziane dla 50 słuchaczy. Ilość prowadzonych szkoleń wynika z potrzeby przygotowania do pełnienia służby nowych funkcjonariuszy, którzy postanowili związać się ze Służbą Więzienną.

 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia: mł. chor. Kamil Dudziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej