W dniu 16 lutego 2021 roku uroczystego przywitania słuchaczy w imieniu Pani Komendant OSSW w Popowie- ppłk Doroty Pawlak dokonał Zastępca Komendanta- kpt. Leszek Łach.

Szkolenie rozpoczęło 46 słuchaczy reprezentujących 9 okręgów zarówno ze specjalizacji ochronnej jak i poza ochronnej przydzielonych do trzech plutonów. Szkolenie zakończy się w dniu 26 lutego egzaminem.

Dodatkowe obostrzenia

Szkolenie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov-2.

Słuchacze podzieleni są na odpowiednio mniej liczne plutony, zakwaterowani w pokojach jednoosobowych, wyposażeni w maski a we wszystkich pomieszczeniach wspólnych takich jak sale wykładowe czy stołówka rozmieszczone są urządzenia do dezynfekcji dłoni.

Szczególny nacisk, oprócz właściwego przeszkolenia zawodowego, kładziony będzie na właściwe zachowanie w przestrzeni publicznej w dobie zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z zasadą DYSTANS- DEZYNFEKCJA – MASECZKA.

Szkolenie oprócz tego że skuteczne musi być bezpieczne, zarówno dla słuchaczy jak i kadry ośrodka.

mjr Andrzej Młynarczyk, kpt. Ryszard Mroczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej