Rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej.

W imieniu Pani Komendant ppłk Doroty Pawlak uczestników przywitał kierownik działu organizacyjno-szkoleniowego kpt. Paweł Kacprzyk, który życzył wszystkim słuchaczom owocnej nauki. Podkreślił znaczenie szkolenia przygotowawczego, które otwiera ścieżkę kariery zawodowej w Służbie Więziennej.

Przez trzy tygodnie słuchacze będą poznawać aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania formacji, pragmatykę służbową i zdobywać pierwsze doświadczenia w służbie. Połączenie teorii i doświadczenia wykładowców daje podstawy do twierdzenia, że kolejna grupa funkcjonariuszy ochrony będzie doskonale przygotowana do pokonywania niejednokrotnie trudnych wyzwań służby.

por. Ryszard Mroczkowski

zdj. mjr Andrzej Młynarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej