W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach zakończyło się kolejne szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW. Słuchaczami byli funkcjonariusze działów ochrony. Uroczystego zakończenia dokonała ppłk Dorota Pawlak – Komendant Ośrodka.

Z życia szkoły.

Szkolenie w Ośrodku rozpoczęło się 3 kwietnia 2022 roku i było poprzedzone częścią zdalną. Program obejmował szeroki zakres wiedzy penitencjarnej, prawnej, kryminologicznej, etycznej oraz z zakresu ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Ponadto zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych umożliwiło w praktyce przeprowadzenie zajęć z przedmiotu wiedzy patriotyczno-historycznej. Słuchacze byli na wycieczce w Zakładzie Karnym w Kamińsku, gdzie uprzednio znajdował się obóz jeniecki Stalag IA – Sztablack. W tym obozie w 1939roku zostali osadzeni Obrońcy Westerplatte.

Goście w Ośrodku.

Zniesienie obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 umożliwiło także przybycie do Ośrodka rodzin promowanych funkcjonariuszy.

Uroczyste podsumowanie.

Komendant Ośrodka ppłk Dorota Pawlak pogratulowała słuchaczom wyników i podziękowała za dyscyplinę, dyspozycyjność i kreatywność. Wyraziła przekonanie, że program szkolenia został opanowany w sposób bardzo dobry gwarantując realizację obowiązków służbowych w sposób profesjonalny, efektywny i wydajny. Dodatkowo podziękowała wykładowcom i całej kadrze dydaktycznej za umiejętne przekazanie wiedzy, komunikatywność oraz zrealizowanie pełnego programu nauczania. Najwyższą lokatę w nauczaniu uzyskała st. szer. Ewelina Kotulska – Żurowska z AŚ Radom ze średnią ocen 5,0. Drugą lokatę zajęła st. szer. Anita Woźniak z AŚ Radom, średnia ocen 4,73.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów z udziałem Pocztu Sztandarowego Ośrodka.

Wszystkim nowym podoficerom życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz wytrwałości w dalszej drodze zawodowej.


 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia mł. chor. Tomasz Stodolnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej