W dniu 27 grudnia 2022 roku zajęcia dydaktyczne rozpoczął kolejny kurs przygotowawczy.

Szkolenie rozpoczęło 50 funkcjonariuszy różnych działów z przewagą działu ochrony. Kurs planowo zakończy się 18 stycznia 2023 roku.

Egzaminem końcowym w dniu 30 grudnia 2022 roku szkolenie przygotowawcze zakończyło 25 funkcjonariuszy. Nowy 2023 rok funkcjonariusze rozpoczną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji podstawowych zadań w codziennym toku służby w jednostkach penitencjarnych.

Kolejni funkcjonariusze przyjęci do Służby rozpoczęli szkolenie. Kurs przygotowawczy rozpoczął się w dniu 2 stycznia 2023 roku i potrwa do dnia 24 stycznia.

Dnia 10 stycznia Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach przeprowadzi kolejny egzamin, który pozwoli na pełnienie służby w jednostkach podstawowych 69 funkcjonariuszom.

 

Ilość prowadzonych szkoleń wynika z potrzeby przygotowania do pełnienia służby funkcjonariuszy, którzy podjęli wyzwanie i postanowili wstąpić w szeregi Służby Więziennej.

 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia: archiwum ośrodka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej