W dniu 28 czerwca 2022 roku rozpoczęło się kolejne szkolenie podoficerskie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

Słuchaczy w imieniu Komendanta Ośrodka ppłk Doroty Pawlak przywitał Zastępca Komendanta kpt. Lech Łach, który wyraził przekonanie, że zaangażowanie słuchaczy w połączeniu z doświadczeniem kadry dydaktycznej będzie owocować profesjonalną realizacją zadań służbowych.

Program szkolenia obejmuje niezbędny zakres wiedzy penitencjarnej, pragmatycznej, kryminologicznej oraz ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także ćwiczenie praktycznych umiejętności obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie naszej formacji.

 

Szkolenie rozpoczęło 59 funkcjonariuszy z działu ochrony z jednostek penitencjarnych z całej Polski.

Jest to już czwarta edycja szkolenia podoficerskiego realizowanego w naszym Ośrodku. Na uwagę zasługuje fakt, że na czele trzech plutonów wchodzących w skład kompanii szkolnej stanęły kobiety.

 

Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia i wysokich wyników w nauczaniu.

 

 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia st. chor. Marcin Kabatnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej