W dniu 23 grudnia 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Oddział Zamiejscowy w Kikitach zakończyło się kolejne szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW.

Słuchaczami byli funkcjonariusze działów ochrony. Uroczystego zakończenia dokonał w imieniu płk Doroty Pawlak – Komendant Ośrodka kpt. Lech Łach – Zastępca Komendanta. Szkolenie w części specjalistycznej rozpoczęło się 20 listopada 2022 roku i było poprzedzone częścią unitarną. Program szkolenia obejmował szeroki zakres wiedzy penitencjarnej, prawnej, kryminologicznej, etycznej oraz z zakresu ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Komendant Ośrodka podziękował słuchaczom za dyscyplinę, dyspozycyjność i kreatywność. Wyraził przekonanie, że program szkolenia został opanowany gwarantując realizację obowiązków służbowych w sposób profesjonalny, efektywny i wydajny. Dodatkowo podziękował wykładowcom i całej kadrze dydaktycznej za umiejętne przekazanie wiedzy, komunikatywność oraz zrealizowanie pełnego programu nauczania. Szkolenie ukończyło 58 funkcjonariuszy.

Najwyższą lokatę w nauczaniu uzyskał st. szer. Marcin Kiwała z ZK Rzeszów ze średnią ocen 4,93. Drugą lokatę zajęli ze średnimi ocen 4,80: st. szer. Aleksandra Marcinek-Ćwikła z ZK Rzeszów, st. szer. Hubert Kalski z ZK Czerwony Bór, st. szer. Norbert Wróblewski z ZK Rzeszów.

Wszystkim nowym podoficerom życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz wytrwałości w dalszej drodze zawodowej.

 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia: st. chor. Marcin Kabatnik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej