Kolejni funkcjonariusze gotowi do służby.

Honorowe krwiodawstwo

W dniu 22 listopada 2022 roku po raz kolejny w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach, Ośrodka Szkolenia SW w Popowie przystąpiono do akcji honorowego krwiodawstwa. W akcji wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka oraz oczywiście słuchacze odbywający szkolenia. Honorowi krwiodawcy po raz kolejny udowodnili potrzebę i chęć niesienia pomocy w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Wizyta olsztyńskiego mobilnego punktu poboru krwi odbyła się w terminie, w którym obchodzone są DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA.

 

 Kolejni funkcjonariusze przeszkoleni i gotowi do pełnienia służby

W dniu 24 listopada 2022 roku zdanym egzaminem końcowym kolejnych 67 funkcjonariuszy udowodniło swoją gotowość do realizacji codziennych zadań w jednostkach penitencjarnych. Szkolenie rozpoczęło się 2 listopada, w tym czasie słuchacze z różnych działów zostali wyposażeni w niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w dalszej drodze zawodowej. Słuchaczom życzymy powodzenia w Służbie.

 

mjr Zdzisław Stępień

zdjęcia: mł. chor. Kamil Dudziński, st. sierż. Maciej Łach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej