Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”.

Baza formowania

Do odbycia ćwiczenia wezwanych zostało 90 osób posiadających przydział organizacyjno-mobilizacyjny. W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 27 października br. przyjęto żołnierzy rezerwy, powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie. O godzinie ósmej zgłosił się pierwszy żołnierz rezerwy, a po nim następni rezerwiści. Każdy z nich został poddany kontroli dozymetrycznej i skierowany do punktu wyczekiwania do stanowiska ewidencyjnego, gdzie oddawał książeczkę wojskową i wezwanie na ćwiczenia. W Punkcie Kontrolno-Informacyjnym pisarze odnotowali przybycie, sprawdzając przydziały organizacyjno-mobilizacyjne oraz tożsamość osoby. Rezerwiści przydzieleni zostali do poszczególnych plutonów, a funkcjonariusze służby porządkowej pokierowali ich do Punktu Wydawania Wyposażenia, gdzie żołnierze otrzymali umundurowanie oraz wyposażenie. Następnie dowódca plutonu prowadził żołnierzy do miejsca zakwaterowania. Do godziny 11.00 zakończył się proces formowania Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej w Kulach. Kadra kierownicza, zaproszeni goście, obserwatorzy i wezwani żołnierze rezerwy udali się na apel ewidencyjny.

Zajęcia

Po apelu żołnierze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W trakcie zajęć żołnierze zapoznali się z zadaniami i strukturą organizacyjną Służby Więziennej, uzbrojeniem oraz środkami przymusu bezpośredniego, z których korzystają funkcjonariusze SW. Każdy z rezerwistów został przeszkolony w zakresie posługiwania się uzbrojeniem i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Żołnierzy zapoznano także z przepisami BHP i ochroną przeciwpożarową. Każdy z żołnierzy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Żołnierze poznali także podstawy ratownictwa przedmedycznego, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach.

Zakończenie ćwiczenia
O godzinie 12.00 w dniu 28 października wszyscy rezerwiści, kadra Ośrodka Szkolenia oraz obserwatorzy i zaproszeni goście uczestniczyli w pokazie technik interwencji zaprezentowanym przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej z OISW w Katowicach. Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy zakończył ćwiczenie i podziękował gościom, obserwatorom oraz żołnierzom rezerwy za czynny udział.
 

W ćwiczeniach jako obserwatorzy uczestniczyli:

- Dyrektor Biura Ochrony w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Karczewski,

- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Ministerstwie Sprawiedliwości  Anna Wiktor,

- Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
w Ministerstwie Sprawiedliwości Marek Golon,

- Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie ppłk Zbigniew Gospodarowicz, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

- Specjaliści Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, nadzorujących zadania obronne realizowane przez Służbę Więzienną:

ppłk Cezary Molenda,

ppłk Henryk Orszulak,

kpt. Robert Śliz,

- Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie mjr Paweł Kowalczyk,

- Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku - insp. Tomasz Górka,

- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - bryg. Zbigniew Desperak,

- Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie - Cezary Kubiak,

- Przedstawiciele Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie:

kpt. Paweł Kacprzyk,

por. Marcin Bujnowski,

- Przedstawiciele Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu:

mjr Jakub Werbiński,

mjr Łukasz Nowacki,

- Przedstawiciele Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w  Suchej:

mł. chor. Bartosz Sobczak,

Piotr Musial,

- Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.
 

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia: mjr Andrzej Miklus, chor. Robert Stryjaś

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej