„Jesteśmy służbą z tradycjami(…). Przychodzimy się tu pokłonić, pomodlić, w to miejsce, tak ważne dla nas Polaków i to nasze 100-lecie wpisuje się w historię Polski i historię tego miejsca, świętego dla wszystkich Polaków.”- gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej

W dniu 12 października 2019 r. do klasztoru na Jasnej Górze przybyła 23. Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w  jubileuszowym roku 100–lecia polskiego więziennictwa. Bazylika Jasnogórska stała się miejscem modlitwy dla ponad sześciuset osób, wśród których nie zabrakło kadry kierowniczej SW, funkcjonariuszy i pracowników z rodzinami, przedstawicieli związku zawodowego, kapelanów posługujących w zakładach karnych w całej Polsce oraz emerytów Służby Więziennej. Po raz pierwszy uczestniczyli w pielgrzymce przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy z o. Konstantynem Pantelejem, naczelnym kapelanem dla grekokatolików.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na pielgrzymce reprezentował Komendant ppłk Dariusz Małolepszy wraz z grupą funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Jak przystało na tak podniosłą uroczystość ośrodek wystawiał również poczet sztandarowy w składzie: kpt. Paweł Drab, por. Krzysztof Pawelec oraz chor. Michał Randak. Modlitewne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i kompanii honorowej Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach spod Bramy Lubomirskich. Do pielgrzymujących więzienników zwrócił się o. Mieczysław Polak podprzeor Jasnej Góry witając wszystkich w imieniu Paulinów. Następnie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. oraz w drodze krzyżowej. Głównym Celebrantem uroczystości był ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Służby Więziennej, który zwrócił uwagę na potrzebę pracy duszpasterskiej po obu „stronach krat”, czyli wśród funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, a także wśród osadzonych. Ta druga posługa wymaga od kapłana szczególnego i indywidualnego podejścia, pełnego zaangażowania oraz wytrwałości.

Gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił, że Służba Więzienna jest służbą z tradycjami dodając: „Przychodzimy się tu pokłonić, pomodlić, w to miejsce, tak ważne dla nas Polaków i to nasze 100-lecie wpisuje się w historię Polski i historię tego miejsca, świętego dla wszystkich Polaków”.

Oprawę muzyczną pielgrzymki zapewnił Reprezentacyjny Zespół Służby Więziennej. Po Eucharystii pielgrzymi przeszli na Wały Jasnogórskie, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

 

Tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej