W dniu 25 września 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

W odprawie uczestniczyli Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Marek Majocha, Wojskowi Komendanci Uzupełnień z terenu Województwa Śląskiego, kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Służbę Więzienną na odprawie reprezentowali: Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk. Dariusz Małolepszy oraz Kierownik Działu Ochrony kpt. Paweł Czechowski.

Tematem przewodnim odprawy była militaryzacja. Omówiono zasady nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek specjalnie w tym celu utworzonych. Przedstawiono także przeznaczenie i zadania Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej oraz zasady powoływania i szkolenie osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Omówiono ćwiczenie obronne pk: „POWOŁANIE-18” organizowane w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniach w dniach 27 – 28 października 2018 roku. Ośrodek stał się wtedy Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej.

Uczestnicy odprawy wymienili spostrzeżenia dotyczące dotychczasowej współpracy w ramach przeprowadzonych wspólnie ćwiczeń obronnych, a także określili ramy dalszego współdziałania w przyszłości.

 

Tekst: kpt. Paweł Czechowski

Zdjęcia: por. Krzysztof Pasieka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej