Odprawa Roczna w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

W dniu 13 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa roczna podsumowująca miniony 2018 rok. W odprawie uczestniczyła kadra OSSW w Kulach, w tym Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

Komendant Ośrodka ppłk Dariusz Małolepszy przedstawił najważniejsze tematy poruszane w trakcie odprawy kierownictwa Służby Więziennej, a następnie podsumował rok 2018 w OSSW w Kulach i Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Głos zabrali także Zastępca Komendanta ppłk Tomasz Witkowski oraz kierownicy działów, i przedstawiciel OZ w Sulejowie, którzy w swoich wystąpieniach omówili szczegółowo zadania, które zostały zrealizowane w zeszłym roku. Nawiązano m.in. do przedsięwzięć zrealizowanych w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Warto wspomnieć o zakończeniu prac nad remontem kuchni i pływalni, czy zakupie nowego uzbrojenia i wyposażenia. Podsumowano także działalność szkoleniową. Wszystkie rodzaje szkolenia i doskonalenia zawodowego odbyły się zgodnie z zatwierdzonymi programami i nie odnotowano żadnych problemów w trakcie ich realizacji.

Spośród rozlicznych dokonań w zeszłym roku na przypomnienie zasługuje zorganizowane we współpracy z WKU w Częstochowie ćwiczenie centralne pod kryptonimem „Powołanie 18”. Realizacja powyższego zadania została bardzo wysoko oceniona przez obserwatorów.

W podsumowaniu Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie za trud i zaangażowanie podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych, dzięki czemu udało się zrealizować wszystkie nałożone na jednostkę zadania. Komendant przedstawił plany Ośrodka na przyszłość i poprosił o dalszą rzetelność w ich realizacji.

 

Tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej