Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z wizytą w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie

W dniu 15 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie Dyrektora Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi Pana Romana Małachowskiego z Zastępcą Komendanta OSSW w Kulach ppłk. Tomaszem Witkowskim. W trakcie spotkania Dyrektor RCKiK w Łodzi przekazał na ręce Zastępcy Komendanta serdeczne podziękowania za wspieranie i szerzenie idei honorowego krwiodawstwa wśród słuchaczy odbywających szkolenie w ośrodku oraz pośród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie przez Dyrektora RCKiK w Łodzi Zastępcy Komendanta ppłk. Tomaszowi Witkowskiemu, starszemu wykładowcy działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych mjr. Mariuszowi Zalewskiemu oraz specjaliście działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych panu Tomaszowi Czapla odznaczeń "Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi".

Terkst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej