W piątek 15 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej.

Wstęgę symbolicznie przecięli: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda, Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy oraz Zastępca Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomasz Witkowski. Inwestycja zrealizowana została ze środków przyznanych w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. Na terenie OSSW w Kulach OZ w Sulejowie wybudowano obiekt hali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w postaci sali dydaktycznej, siłowni i sauny. Obiekt będzie przeznaczony do realizacji szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie przedmiotów objętych programem nauczania, w tym głównie wychowania fizycznego z elementami samoobrony, technik działań interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonawcą obiektu było Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z Wronek, a inwestycję ukończono w niewiele ponad rok czasu. Nowa hala sportowa znacząco podniesie standard kształcenia i doskonalenia zawodowego młodej kadry Służby Więziennej, a także zapewni prawidłowy tok prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Przy okazji uroczystości otwarcia hali sportowej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyły się obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dwudziestu czterem funkcjonariuszom ośrodka wręczono odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy pogratulował awansowanym, podkreślając to, że awanse tegoroczne zostały wręczone w roku jubileuszowym, to jest z okazji 100-lecia powstania naszej formacji.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Służby mundurowe reprezentowali przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda, który odczytał list gratulacyjny od Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego oraz Dyrektor Okręgowy SW w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach ppłk Łukasz Górny, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej płk Sławomir Paszkowski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk Krzysztof Mrówczyński.

Galeria zdjęć dostępna na stronie:

https://www.epiotrkow.pl/news/Nowy-kompleks-sportowy-dla-straznikow-wieziennych-w-Sulejowie,37696

Tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: Tomasz Czapla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej