W dniach 10.05 - 31.05.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbył się kolejny kurs przygotowawczy

W ramach kursu wstępnego przeszkolono łącznie 61 funkcjonariuszy, w tym 31 funkcjonariuszy działu ochrony oraz 30 o specajlizacji pozaochronnej.  W dniu 31 maja 2019 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego. Podczas uroczystego zakończenia kursu, Zastępca Komendanta Ośrodka ppłk Tomasz Witkowski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu i pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji.
Podziękował również wszystkim słuchaczom za aktywny udział w akcji Honorowego Krwiodawstwa.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej