W dniach 04.11-26.11.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się dwa kursy przygotowawcze.

W ramach kursów przeszkolono łącznie 46 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 26 listopada 2019 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym. Podczas uroczystego zakończenia kursu, Zastępca Komendanta Ośrodka ppłk Tomasz Witkowski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu i pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji.

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej