W dniach 17.11-06.12.2019 roku oraz 28.11-19.12.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się trzy kursy przygotowawcze.

W ramach kursu wstępnego przeszkolono łącznie 80 funkcjonariuszy, w tym 23 funkcjonariuszy działu ochrony oraz 57 funkcjonariuszy specjalizacji pozaochronnej. W dniach 6 grudnia oraz 19 grudnia 2019 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się pozytywnie. Podczas uroczystego zakończenia kursu funkcjonariusze otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Na koniec uroczystości funkcjonariusze przekazali paczkę z prezentami dla podopiecznych Domu Dziecka nr 4 w Łodzi, którą odebrał z-ca Dyrektora w/w placówki.

Pomysłodawcom - Funkcjonariuszom Służby Więziennej, za ich hojność i wrażliwe serca, w imieniu Dyrekcji, Opiekunów i Podopiecznych Domu Dziecka nr 4 w Łodzi składamy serdeczne podziękowania.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej