W dniach 06.06 - 28.06.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbył się kolejny kurs przygotowawczy

W ramach kursu wstępnego przeszkolono łącznie 60 funkcjonariuszy działu ochrony.W dniu 28 czerwca 2019 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się pozytywnie. Podczas uroczystego zakończenia kursu, Zastępca Komendanta Ośrodka ppłk Tomasz Witkowski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu i pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji.


Podziękował również wszystkim słuchaczom za aktywny udział w akcji Honorowego Krwiodawstwa.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej