W dniach 09-13.12.2019 roku oraz w dniach 16-20.12.2019 roku odbyły się dwa szkolenia specjalistyczne oddziałowych działu ochrony

W dniach 8-13 grudnia oraz w dniach 15-20 grudnia 2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się szkolenia specjalistyczne oddziałowych działu ochrony - etap skoszarowany.  Uczestniczyło w nim w sumie 45 funkcjonariuszy.  W dniu 13 grudnia oraz w dniu 20 grudnia 2019 roku przeprowadzony został egzamin końcowy, który dla wszystkich słuchaczy zakończył się wynikiem pozytywnym. Podczas uroczystego zakończenia kursu, Zastępca Komendanta Ośrodka ppłk Tomasz Witkowski wręczył funkcjonariuszom świadectwo jego ukończenia oraz pogratulował pomyślnego zakończenia kolejnego etapu edukacji.

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej