Młodzi funkcjonariusze po raz kolejny odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

W poniedziałek 20 maja 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziałał Zamiejscowy w Sulejowie została przeprowadzona kolejna akcja krwiodawstwa. Celem każdej akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w ostatnim okresie coraz bardziej brakuje. Wzięli w niej udział słuchacze kursu przygotowawczego oraz funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka. Do akcji włączyło się bardzo dużo osob, które krew oddawały po raz pierwszy. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 17 osób.
Podczas majowej zbiórki krwi organizowanej pod hasłem "Akcja wyjazdowa - pobieranie krwi w województwie łódzkim" zebrano w OZ w Sulejowie ponad 7 litrów tego drogocennego płynu, które wzbogaciły zasób RCKiK w Łodzi.

Wielki szacunek i podziękowania za ich odpowiedzialność i chęć pomocy innym.

Tekst i zdjęcia:
mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej