Młodzi funkcjonariusze po raz kolejny odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

W środę 19 czerwca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziałał Zamiejscowy w Sulejowie została przeprowadzona kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Jej celem jest propagowanie idei oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców tego najcenniejszego leku. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, w ostatnim okresie występuje stale rosnący deficyt krwi zarówno w bankach krwi jak i w placówkach medycznych. Jest on szczególnie zauważalny w okresie wakacyjnym. W akcję honorowego oddawania krwi zaangażowali się zarówno słuchacze kursu przygotowawczego jak i  funkcjonariusze oraz pracownicy ośrodka. Wiele z tych osób oddawało krew po raz pierwszy.

W czerwcowej zbiórce krwi organizowanej pod hasłem "Akcja wyjazdowa - pobieranie krwi w województwie łódzkim" uczestniczyło 21 osób, które w sumie oddały ponad 9 litrów tego drogocennego płynu. Krew w całości została przekazana na rzecz rannego w wypadku funkcjonariusza Policji.

Wielki szacunek i podziękowania dla wszystkich krwiodawców za ich odpowiedzialność i chęć niesienia pomocy innym.

Tekst i zdjęcia:
mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej